RULESRULES

PARTICIPANTS
• This festival is for female, male and mixed choirs.
• Only amateurs may participate (except conductors)
• The majority age of singers should be 50 plus

HOW TO APPLY
Fill in and send your non-binding online REGISTRATION as soon as possible.

Deadline of Online Registration: September 15th, 2021.

After your non-binding REGISTRATION you will get the FEY-FESTIVAL APPROVAL or DISAPPROVAL.

In case of approval fill in the binding APPLICATION FORM and submit it by latest February 1st, 2022.

In addition print the filled in and signed APLICATION FORM and send it by postal service to:
FEY-Choral Festival
Törökőr utca 18
1145 BUDAPEST
Hungary/Europe

Pay the festival fee by latest February 15th, 2022.
See “PAYMENTS” below for details.

WHAT TO SEND ALONG WITH YOUR BINDING APPLICATION
by email
• a short description of the choir and its activities (highlights),
• a short CV of the conductor,
• a current photo of the choir and the conductor (high resolution, jpg or png, min 1600x1200pxs)

PARTNER CONCERTS (optional)

We will organize PARTNER CONCERTS with local Hungarian choirs for you. Therefore, you need to prepare a short mixed program of not more than 20 minutes (a cappella or piano accompaniment) containing sacred and/or profane music. The concert venues will be Budapest´s churches.

FEY-FESTIVAL CHOIR (optional)

If wanted a selection of 2 singers per register of your choir may be nominated for the FEY-FESTIVAL CHOIR (APPLICATION FORM). Together with the Budapest Oratorio Choir they will perform Karl Jenkins´ “The Peacemakers”. The music must be worked on in self-study. Only 2 rehearsals in Budapest!

FAREWELL CEREMONY & FESTIVAL CONCERT

On Saturday, September 10th, 2022, 7 pm the highlight of FEY-CHORAL FESTIVAL will take place at VIGADO Ceremonial Hall, Budapest:

Karl Jenkins: “The Peacemakers”

BUSA GABRIELLA, alto; HORVÁTH GÁBOR, conductor;
FEY-FESTIVAL CHOIR
BUDAPEST ORATORIO CHOIR
LISZT FERENC GYERMEKKAR
ZUGLÓI FILHARMÓNIA

Tickets:
The concert is open to the public, only limited number of tickets for the choirs, reservation needed

SHORT CHORAL WORKSHOP (optional)

If you want to improve your choral skills and quality of singing go for the SHORT CHORAL WORKSHOP! Internationally renowned choral directors will work individually with your choir in a 30-minute workshop. You need to prepare only 2 songs and you get individual feedback and help by the choral directors. This will definitely have a positive impact on your future singing!
FEE: € 100, 00
REGISTRATION: on APPLICATION FORM

PAYMENTS

 1. please send all your fees (festival fee € 250,00 per choir, SCW fee € 100,00) to the JUPAP Kft. account by international bank transfer
  by latest February 15th,2022. (NO credit cards accepted!)
  Only in case of cancellation of the event by the organizer fees will be refunded.
 2. bank charges will be at the expense of the choir.
 3. travel costs, side events, room and board must be covered by the choir
 4. bank datas will be announced by the letter of approval

CANCELLATION
The cancellation of participation has to be sent to FEY-CHORAL FESTIVAL in written form signed by the chair or conductor of the choir (scan) by email.

ACCOMODATION AND TRAVEL ARRANGEMENTSSZABÁLYOK

RÉSZTVEVŐK

 • A fesztiválon női-, férfi- és vegyes kórusok vehetnek részt
 • Csak amatőr kórusok jelentkezhetnek (kivéve a karmester)
 • A kórus tagjainak nagy része lehetőleg 50 év fölött legyen

HOGYAN LEHET JELENTKEZNI

Kérjük, online küldje el a kitöltött „kötelezettség nélküli jelentkezést“ (non –binding registration), amint az lehetséges.    

A „kötelezettség nélküli jelentkezés“ leadásának utolsó lehetséges napja: 2021. szeptember 15.  

A „kötelezettség nélküli jelentkezés“ után Ön kapni fog tőlünk egy E-mailt, amelyben a FEY-kórusfesztiválon való részvétel lehetőségét MEGERŐSÍTJÜK vagy ELUTASÍTJUK (LETTER OF APPROVAL/DISAPPROVAL).

Amennyiben az Ön részvételi lehetőségét megerősítjük, kérjük, online töltse ki és küldje el „kötelező érvényű jelentkezését“ ( „ BINDING APPLICATION”) (link)  legkésőbb

2022. február 1-ig.

Ezen felül kérjük, nyomtassa ki a kitöltött  „ kötelező érvényű jelentkezést“ “BINDING APPLICATION ” és azt aláírva küldje meg nekünk a következő címre:

FEY-Choral Festival 
Törökör utca 18 
1145 BUDAPEST 
Hungary/Europe

Kérjük a részvételi díjat legkésőbb 2022 február 15-ig utalja át.

A fizetéshez kapcsolódó részleteket a “RÉSZVÉTELI DÍJ” fül alatt találja.

KÉRJÜK A “BINDING APPLICATION-NEL” A KÖVETKEZŐKET KÜLDJE MEG MÉG NEKÜNK:

 Email-ben

 • A kórus történetének/jellemzőinek rövid leírása (A kórus kiemelkedő eseményeinek megjelölése),
 • A kórusvezető rövid életrajza(CV),
 • A kórusról és a kórusvezetőről készült aktuális fotó (jó minőségben, jpg vagy png formátumban,min 1600x1200pxs)

PARTNER KONCERTEK (választható)

 Az Önök számára magyar kórusokkal szervezünk PARTNER KONCERTEKET. Ebben az esetben szükségük lesz egy vegyes rövidprogramra (szakrális és/vagy profán darabokkal) maximum 20 perc terjedelemben (a capella vagy zongorakísérettel) A koncertek budapesti templomokban kerülnek megrendezésre.

FEY-FESTIVAL CHOR (választható)

Lehetőségük van hangfekvésenként (S,A,T,B) két énekest jelentkeztetni a FEY-FESTIVAL  CHOR keretei közé (jelentkezési/APPLICATION FORM). Ezek az énekesek közösen ( a Budapesti Oratóriumi Kórussal)  Karl Jenkins művét a  “The Peacemakers” fogják előadni. A darabot egyedül kell elsajátítani, mert Budapesten csak 2 próba kerül megtartásra!

ZÁRÓCEREMÓNIA& FESZTIVÁL KONCERT

A záróceremónia után 2022. szeptember 10-én szombaton a FEY kórusfesztivál a csúcspontjához érkezik, a PESTI VIGADO ceremóniatermében.

19:00-kor felcsendül:

Karl Jenkins: “The Peacemakers”

BUSA GABRIELLA, alto; HORVÁTH GÁBOR, karmester; 

FEY-FESTIVAL CHOIR

BUDAPEST ORATORIO CHOIR

LISZT FERENC GYERMEKKAR

ZUGLÓI FILHARMÓNIA

Jegyek:

A koncert nyilvános, a kórusok számára jegyek csak korlátozott számban elérhetők. Jegyfoglalás szükséges!

RÖVID-KÓRUSWORKSHOP (választható)

Amennyiben a kórus énektechnikáját vagy minőségét javítani szeretnék, vegyenek részt egy RÖVID- KÓRUSWORKSHOPON. Nemzetközileg elismert kórusvezetők adnak kórusra szabott tanácsot és nyújtanak segítséget egy 30 perces Kórusworkshop keretei között. Ehhez nem kell mást tenniük, mint két választott dalt előkészíteni. A workshop pozitív kihatása az Önök jövőbeni zenei tevékenységére garantált!

DÍJ:  €  100, 00

JELENTKEZÉS: lásd “APPLICATION FORM”

FIZETÉSEK

 1. Kérjük, a részvételt megerősítő Email után utalja át a szükséges díjakat (fesztiváldíj € 250,00 kórusonként, Rövid-kórusworkshop díja € 100,00 kórusonként) a JUPAP Kft. számlájára nemzetközi banki átutalás segítségével legkésőbb 2022 február 15. ig(Kártyás fizetés a helyszínen NEM lehetséges!)

A befizetett díj csak abban az esetben kerül visszatérítésre, ha a fesztivált a fesztiválszervező mondja le!

 • Az átutalás költségét a kórus állja.
 • Az utazási költséget, az extra rendezvények díját, szállás- és ellátási költségeket szintén a kórus állja.
 • A bankszámla adatok, a részvételt megerősítő Emailben kerülnek megküldésre. (letter of approval)

A RÉSZVÉTEL LEMONDÁSA

Amennyiben a kórus nem kíván résztvenni a fesztiválon, azt írásban a kórus vezetőségének/kórusvezető aláírásával ellátva teheti meg, amelyet Emailben kell elküldeni a FEY Kórusfesztivál számára.  

A lemondási költségét a Hotelfoglalás részben megjelölt céggel kell rendezni!

HOTELFOGLALÁS, UTAZÁSSZERVEZÉSREGELN

TEILNEHMER

 • Es sind Frauen-, Männer- und gemischte Chöre zugelassen
 • Es sind nur Amateure  zugelassen (ausgenommen Dirigent/in)
 • Die Mehrheit der Sänger-Innen sollte im Alter von 50+ sein

WIE MAN ANSUCHT

Senden Sie die ausgefüllte “ Unverbindliche Registrierung”(non-binding registration) sobald als möglich online ein.         

Letzter Abgabetermin der „Unverbindlichen Registrierung“:

15. September, 2021.

Nach Ihrer “ Unverbindlichen Registrierung “ werden Sie die ZULASSUNG oder NICHTZULASSUNG (LETTER OF APPROVAL/DISAPPROVAL) zum FEY-Chorfestival erhalten.

Im Falle der Zulassung füllen Sie bitte die „Verbindliche Anmeldung“

( „ BINDING APPLICATION”) (link) aus und senden Sie diese bis spätestens 1. Februar 2022 online ein.

Zusätzlich drucken Sie die ausgefüllte und unterschriebene “BINDING APPLICATION ” aus und senden Sie diese per Post an:

FEY-Choral Festival 
Törökör utca 18 
1145 BUDAPEST 
Hungary/Europe

Überweisen Sie die Festivalgebühr bis spätestens 15. February 2022.

Zahlungsdetails finden Sie unter “FESTIVALGEBÜHR”.

WAS SIE MIT DER “BINDING APPLICATION“ MITSENDEN SOLLEN:

per Email

 • Kurzbeschreibung des Chores (Höhepunkte der Chorgeschichte),
 • Kurze CV des/der Dirigenten/Dirigentin,
 • Aktuelles Foto des Chores und des/der Dirigenten/Dirigentin (hoch aufgelöst, jpg or png, min 1600x1200pxs)

PARTNER KONZERTE (optional)

Wir organisieren für Sie PARTNER KONZERTE mit ungarischen Chören. Dazu benötigen SIe ein gemischtes Kurzprogramm (sakrale und/oder profane Werke) von max. 20 Minuten Länge (a cappella oder mit Klavierbegleitung). Die Konzerte werden in Budapest´s Kirchen stattfinden.

FEY-FESTIVAL CHOR (optional)

Sie können eine Auswahl von je 2 Sänger-Innen pro Stimmgattung (S,A,T,B) für den FEY-FESTIVAL  CHOR anmelden (APPLICATION FORM). Sie werden (zusammen mit dem Budapester Oratorium Chor)  Karl Jenkin´s “The Peacemakers” aufführen. Die Musik muss im Selbststudium erarbeitet werden, da es in Budapest dafür nur 2 Proben geben wird!

VERABSCHIEDUNGSZEREMONIE & FESTIVAL KONZERT

Nach der Verabschiedungszeremonie wird am Samstag, 10. September 2022, um 19:00 im Zeremoniensaal des PESTI VIGADO der Höhepunkt des FEY Chorfestivals über die Bühne gehen:

Karl Jenkins: “The Peacemakers”

BUSA GABRIELLA, alto; HORVÁTH GÁBOR, conductor; 

FEY-FESTIVAL CHOIR

BUDAPEST ORATORIO CHOIR

LISZT FERENC GYERMEKKAR

ZUGLÓI FILHARMÓNIA

Karten:

Das Konzert ist öffentlich, nur begrenzte Kartenanzahl für die Chöre möglich, Reservierung erforderlich!

KURZ-CHORWORKSHOP (optional)

Sollten Sie die Gesangstechnik und Qualität Ihres Chores verbessern wollen, dann buchen Sie einen KURZ-CHORWORKSHOP. International anerkannte ChordirigentInnen werden in einem 30-Minuten Chorworkshop individuelle Feedbacks und Hilfestellungen geben. Dazu brauchen Sie nur 2 Lieder Ihrer Wahl vorbereiten. Eine positive Auswirkung auf Ihr zukünftiges musikalisches Wirken ist zu erwarten!

GEBÜHR:  € 100, 00

ANMELDUNG: siehe “APPLICATION FORM”

ZAHLUNGEN

 1. Bitte überweisen Sie alle Gebühren (Festivalgebühr € 250,00 pro Chor, Kurz-Chorworkshop Gebühr € 100,00 pro Chor) auf das JUPAP Kft. Konto mittels internationalem Banktransfer 

Bis spätestens 15. February 2022. (KEINE Kreditkartenzahlung möglich!))

Nur im Falle einer Absage des Festivals durch den Organisator werden Gebühren rückerstattet!

 • Überweisungskosten gehen zu Lasten des Chores.
 • Reisekosten, Kosten für Nebenveranstaltungen, Nächtigungs-und Verpflegungskosten gehen zu Lasten des Chores.
 • Die Bankdaten werden mit der Zulassung (letter of approval) übersandt

ABSAGE DER TEILNAHME

Die Absage der Teilnahme eines Chores muss in schriftlicher Form mit Unterschrift des Vereinsvorstandes /Chorleiters/Chorleiterin per Email an das FEY Chorfestival erfolgen.

Allfällige Stornokosten sind mit der Hotelbuchung zu klären!

HOTELRESERVIERUNG, REISEARRANGEMENTS

Leave a Reply