CONCEPT

 • PARTNER CONCERTS: participating choirs prepare a short concert program of profane and/or sacred music (max.20 min) and sing with a Hungarian choir in one of Budapest´s churches
 • SHORT CHORAL WORKSHOPS (SCW) hosted by international choral directors. (If you want to have a professional feedback and improve your artistic skills; only 2 choral pieces needed.)
 • FEY-FESTIVAL CHOIR (selected number of singers only)
 • FAREWELL CEREMONY & FESTIVAL CONCERT at PESTI VIGADO CONCERT HALL (Martin Palmeri: Misa Tango)
 • SUNDAY CHURCH SERVICES: choirs sing a church service in one of Budapest´s beautiful churches
 • SIDE EVENTS: city tour, Danube cruise, Gödöllő castle, opera tour, Lazar csarda (horse show), wine tasting


KONCEPCIÓ

 • PARTNERKONCERTEK : a résztvevő kórusok rövid programmal készülnek  világi  és/vagy szakrális kórusművekből (max. 20 perc) és azt közösen mutatják be egy magyar kórussal valamely budapesti templomban.
 • RÖVID MŰHELYFOGLALKOZÁS nemzetközi karmester közreműködésével (ha hozzáértő visszajelzést szeretnének kapni és művészi kifejező képességüket szeretnék fejleszteni, akkor csak két művel kell készülni)
 • FEY-KÓRUSFESZTIVÁL (korlátozott számú énekes számára)
 • A FESZTIVÁL ÜNNEPÉLYES ZÁRÓKONCERTJE A PESTI VIGADÓ KONCERTTERMÉBEN (Martin Palmeri: Misa Tango)
 • VASÁRNAPI MISE: A kórusok részvételével valamely gyönyörű budapesti templomban
 • KÍSÉRŐ PROGRAMOK: városnézés, sétahajózás a Dunán, látogatás a gödöllői kastélyban, vezetett túra az Operaházban, látogatás egy híres lovas csárdában, a Lázár Tanyán (lovasbemutatóval), borkóstolás


KONZEPT

 • PARTNER-KONZERTE: teilnehmende Chöre bereiten ein Kurzprogramm profaner und/oder sakraler Chormusik vor (max. 20 Minuten) und singen mit einem ungarischen Chor in einer der Budapester Kirchen.
 • KURZWORKSHOP begleitet von internationalen Chordirigenten/Chordirigentinnen. (Wenn sie ein professionelles Feedback haben und ihren künstlerischen Ausdruck verbessern wollen; es müssen nur 2 Chorstücke dafür vorbereitet werden.)
 • FEY-FESTIVAL CHOR (nur für eine beschränkte Zahl an Sängerinnen und Sängern)
 • VERABSCHIEDUNGS-ZEREMONIE & FESTIVALKONZERT im Zeremoniensaal des PESTI VIGADO (Martin Palmeri: Misa Tango)
 • SONNTAGSMESSEN: Chöre gestalten Messen in einer der wunderschönen Kirchen Budapests.
 • NEBENVERANSTALTUNGEN: Stadtführung, Rundfahrt auf der Donau, Besuch des Schlosses Gödöllö, Führung durch das Opernhaus, Besuch der berühmten “LAZAR CSARDA”(mit Pferdevorführungen), Weinverkostung


方案

 • 合作伙伴音乐会:参与的合唱团准备非宗教/或者宗教圣乐的合唱曲目(最多20分钟),并在布达佩斯的一座教堂与匈牙利合唱团一起演唱。
 • 由国际合唱总监主持的简短合唱研讨会。(如您想获得专业的反馈意见并提高您的艺术技巧,只需准备两首作品)。
 • FEY-FESTIVAL CHOIR(仅限少数歌手)
 • 欢送仪式和庆典音乐会将在维嘉多音乐厅举行(Martin Palmeri: Misa Tango)
 • 礼拜天弥撒:在布达佩斯最美的教堂合唱
 • 附带活动:布达佩斯城市游览、乘船游多瑙河、哥德尔城堡参观、歌剧院游览、马术表演、品酒游。

“永远年轻”                               布达佩斯

国际合唱比赛                          2022年9月8日至11日                                                            www.fey-festival.com


KONCEPT

 • PARTNERSKÉ KONCERTY: účastníci festivalu si připraví krátký koncertní program světské a/nebo sakrální hudby (max. 20 minut), který zazpívají na společném koncertě s maďarským sborem v jednom z kostelů v Budapešti
 • KRÁTKÝ SBOROVÝ WORKSHOP, který povede některý z mezinárodních sbormistrů. (Pro ty, kdo chtějí dostat profesionální zpětnou vazbu a vylepšit svůj umělecký projev; je třeba připravit 2 sborové písně).
 • FESTIVALOVÝ SBOR FEY (pouze pro omezený počet zpěvaček/zpěváků)
 • ZÁVĚREČNÝ OBŘAD A KONCERT ve slavnostním sále  Pesti Vigado Concert Hall (Martin Palmeri: Misa Tango)
 • NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBY: sbory zpívají při nedělní mši v jednom z nádherných budapešťských kostelů
 • DOPROVODNÉ AKCE: prohlídka města, plavba po Dunaji, hrad Gödöllö, prohlídka v opeře, návštěva v Lazar csarda (přehlídka koní), ochutnávka vín


CONCEPT

 • CONCERTS PARTENAIRES: les chorales participantes préparent un programme court de musique chorale profane et / ou sacrée (max. 20 minutes) et chantent avec une chorale hongroise dans l’une des églises de Budapest.
 • ATELIERS COURTS accompagnés de chefs de chœur internationaux. (Si vous avez des commentaires professionnels et souhaitez améliorer votre expression artistique, seuls 2 morceaux doivent être préparés.
 • FEY-FESTIVAL CHOEUR (uniquement pour un nombre limité de chanteurs)
 • CÉRÉMONIE D’ADIEU ET CONCERT DE FESTIVAL dans la salle de cérémonie du PESTI VIGADO (Martin Palmeri: Misa Tango)
 • MASSES DU DIMANCHE: Les chorales organisent des messes dans l’une des belles églises de Budapest.
 • EVENEMENTS PARTICULIERS: Visite de la ville, promenade en bateau sur le Danube, visite du château royal «Sissy» à Gödöllő, visite de l’opéra de Budapest et du célèbre «LAZAR CSARDA» (avec démonstrations de chevaux), dégustation de vins.


CONCETTO

 • CONCERTI DI AMICIZIA: i cori partecipanti prepareranno un breve programma di concerti di musica profana e / o sacra (massimo 20 min) e canteranno con un coro ungherese in una delle chiese di Budapest
 • BREVI WORKSHOPS CORALI tenuti da direttori di coro internazionali. (Se vuoi avere un feedback professionale e migliorare le tue capacità artistiche; sono necessari solo 2 brani corali.)
 • FESTIVAL CORALE FEY (solo numero selezionato di cantanti)
 • CERIMONIA DI CHIUSURA E CONCERTO FINALE DEL FESTIVAL presso LA SALA CONCERTI DI PESTI VIGADO (Martin Palmeri: Misa Tango)
 • FUNZIONE DOMENICALE: i cori cantano una funzione religiosa in una delle più belle chiese di Budapest
 • EVENTI COLLATERALI: tour della città, crociera sul Danubio, castello di Gödöllö, tour dell’opera, Lazar csarda (spettacolo ippico), degustazione di vini


コンセプト

 • 参加希望合唱団は世俗的と宗教的音楽、またはそのどちらかのプログラムを準備(最大時間は20分間)し、ブダペストの教会でハンガリーの合唱団と共演。
 • パートナーコンサート:
 • 国際合唱指揮者を伴うショートワークショップ
 • 専門的フィードバックを必要とし、さらに芸術的演技力向上への希望者は2曲のみ必須。
 • Fey-Festival Choir (選出されたコーラスメンバーのみ)
 • お別れセルモニーとフェスティバルコンサートはPESTI VIGADOヴィガド祝祭ホールで開催(Martin Palmeri: Misa Tango)。
 • 日曜ミサ
 • 合唱団はブダペストの荘厳な教会でミサに出演可能。
 • その他のイベント
 • 市内観光、ドナウクルーズ、グドゥルー宮殿見学、
 • 国立オペラ劇場館内ツアー、Lazar Csarda乗馬ショーなど鑑賞、ワインテースティング。


KONCEPT

 • Koncerty wspólne: chóry przygotowują krótki koncert z programem muzyki świeckiej lub sakralnej (maks. 20 min.) który wykonają wraz z lokalnym chórem węgierskim w jednym z kościołów w Budapeszcie.
 • Krótkie warsztaty chóralne bedą prowadzone przez miedzynarodowych ekspertów. (Jeżeli chcecie otrzymać profesjonalną opinie o waszym śpiewaniu i doskonalić wasze artystyczne umiejętności; potrzebne są tylko 2 utwory)
 • FEY-FESTIVAL CHOIR  (wybrani śpiewacy)
 • Uroczysty Koncert Pożegnalny  w PESTI VIGADO CONCERT HALL (Martin Palmeri: Misa Tango)
 • Uczestnictwo w niedzielnych Mszach św.: chóry bedą miały okazję zaśpiewać w jednym z przepięknych kościołów w Budapeszcie
 • Imprezy towarzyszące: zwiedzanie miasta, rejs po Dunaju, zwiedzanie zamku Gödöllö, wycieczka do opery, Lazar Csarda (pokaz jeździecki), degustacja win.


КОНЦЕПЦИЯ

 • КОНЦЕРТЫ ДРУЖБЫ: хоры-участники готовят короткую концертную программу светской и/или духовной музыки (макс.20 минут)и поют вместе с венгерским хором в одной из церквей Будапешта
 • КРАТКИЙ ХОРОВОЙ МАСТЕРКЛАСС с участием хормейстеров из разных стран (если вы хотите получить экспертное мнение и помощь в художественном развитии хора; необходимо подготовить только 2 хоровых произведения)
 • FEY-FESTIVAL ХОР (число участников ограничено)
 • ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ и ФЕСТИВАЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ в концертном зале PESTI VIGADO (Martin Palmeri: Misa Tango)
 • ВОСКРЕСНЫЕ ЦЕРКОВНЫЕ СЛУЖБЫ: хоры поют на церковной службе в одной из красивых церквей Будапешта
 • ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ: обзорная экскурсия по городу, круиз по Дунаю, замок Gödöllö, экскурсия по оперному театру, Lazar csarda (конное шоу), винная дегустация


CONCEPTO

 • CONCIERTOS DE COLABORADORES: los coros participantes preparan un programa corto de música coral profana y / o sacra (máx. 20 minutos) y cantan con un coro húngaro en una de las iglesias de Budapest.
 • TALLER CORTO acompañado de directores corales internacionales. (Si tiene comentarios profesionales y desea mejorar su expresión artística; solo es necesario preparar 2 piezas.)
 • CORO DE FEY-FESTIVAL (solo para un número limitado de cantantes)
 • CEREMONIA DE DESPEDIDA Y CONCIERTO DEL FESTIVAL en el salón ceremonial del PESTI VIGADO (Martin Palmeri: Misa Tango)
 • MISAS DOMINICALES: Los coros organizan misas en una de las hermosas iglesias de Budapest.
 • EVENTOS SECUNDARIOS: Visita de la ciudad, ida y vuelta por el Danubio, visita al castillo real “Sissy” in Gödöllő y al teatro de la ópera de Budapest, visita al famoso “LAZAR CSARDA” (con demostraciones de caballos), degustación de vinos.


CONCEPT

 • PARTNERCONCERTEN: deelnemende koren bereiden een kort concertprogramma voor van profane en/of sacrale muziek (max.20 min) en zingen met een Hongaars koor in een van de kerken van Boedapest
 • SHORT CHORAL WORKSHOPS (SCW) georganiseerd door internationale koordirecteuren. (Als je professionele feedback wilt en je artistieke vaardigheden wilt verbeteren; slechts 2 koorstukken nodig).
 • FEY-FESTIVAL KOOR (alleen een geselecteerd aantal zangers)
 • AFSCHEIDSCEREMONIE & FESTIVALCONCERT in de PESTI VIGADO CONCERT HALL (Martin Palmeri: Misa Tango)
 • ZONDAGSE KERKDIENSTEN: koren zingen een kerkdienst in een van Boedapest ́s prachtige kerken.
 • NEVENACTIVITEITEN: stadstour, Donaucruise, kasteel Gödöllő, operatour, Lazar csarda (paardenshow), wijnproeverij